บัญชีชื่อ: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ บัญชีเลขที่ : 310-1-17531-3 ธนาคารกรุงไทย
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล Download ใบสมัคร เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ID ชื่อหลักสูตร ระยะเวลาเปิดสอน เปิดรับสมัคร ค่าลงทะเบียน จำนวน / คน สมัครแล้ว เหลือ สมัคร
SAD-1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 22 มี.ค. 2563 - 22 มี.ค. 2564 1 ก.พ. 2563 - 22 มี.ค. 2563 200.00 100 2 98 OPEN
สมัคร online
หากมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาในการใช้งานระบบ :: ติดต่อ งานทะเบียนวัดและประเมินผล เบอร์โทร 044-514422 ต่อ 2202
Copyright©Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Ratchasima 2018  All rights reserved : Version 4.0